Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slachtofferhulp bereikt meer zedenslachtoffers

10-04-2017

Slachtofferhulp Nederland had vorig jaar contact met ruim 7.500 zedenslachtoffers. Dat zijn er zo’n 1.100 meer dan in 2015. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de verbeterde instroom vanuit de politie en aan de nieuwe communicatiemogelijkheden via de mail en chat. Dat staat in het Jaarverslag 2016 van de organisatie.

Sinds het voorjaar van 2016 kunnen slachtoffers ook via mail en chat met een medewerker van Slachtofferhulp Nederland in contact komen; ook anoniem. Tot het einde van het jaar kwamen ruim 3.500 mails binnen en vonden ruim 1.700 chatgesprekken plaats. Zo’n 16 procent daarvan had betrekking op zeden; circa 500 mails en 300 chatgesprekken. Zedenslachtoffers geven aan dat 'telefonisch de situatie uitleggen een stap te ver was' en het 'prettig vinden er rustig over na te denken en het verhaal op te kunnen schrijven'. In 2017 wordt de online dienstverlening stapsgewijs verder ontwikkeld.

Vervolghulp

Slachtofferhulp Nederland ontving afgelopen jaar de gegevens van ruim 238.000 slachtoffers. Met 191.000 slachtoffers kwam de organisatie in contact, waarvan ruim 111.000 slachtoffers voldoende had aan eenmalig contact en advies. Bijna 80.000 slachtoffers hadden behoefte aan vervolghulp; ruim 10.000 meer dan in 2015. Hieronder valt bijvoorbeeld ondersteuning in het strafproces, hulp bij het verhalen van schade of praktische en emotionele opvang.