Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

CBS presenteert cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld

10-05-2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de voorlopige cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld in het eerste en tweede halfjaar van 2016 gepubliceerd. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van Veilig Thuis organisaties. Een landelijk cijfer is niet te geven.

Voorlopige cijfers

Vanaf 2015 stelt het CBS periodiek de Beleidsinformatie over Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) samen. Dit gebeurt in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De AMHK's worden ook wel organsaties Veilig Thuis (VT) genoemd. Deze set van tabellen bevat de voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2016 en de nader voorlopige cijfers over het 1e halfjaar van 2016.

Betrouwbaarheid

De kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van de aangeleverde informatie is minder dan vooraf beoogd. Vanwege de slechte onderlinge vergelijkbaarheid in de cijfers per VT-regio zijn er geen landelijke cijfers opgenomen in de tabellen. De betrouwbaarheid van een landelijk cijfer is onvoldoende. Een landelijk cijfer, zonder het onderliggende beeld per VT-regio, kan op zichzelf niet op waarde geschat worden.

Meer informatie

externe linkCijfers kindermishandeling en huiselijk geweld 2016