Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Groningen eerste gemeente met Keurmerk Meldcode

11-04-2017

Groningen heeft als eerste gemeente in Nederland het Keurmerk Meldcode ontvangen. Dat betekent dat de gemeente procedures rondom het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op orde heeft. Diverse (zorg)organisaties kwamen er al eerder voor in aanmerking.

Sinds het najaar van 2014 is het mogelijk om bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) het externe linkKeurmerk Meldcode aan te vragen. Het keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die het protocol dat zij hanteren bij vermoedens van huiselijk geweld, succesvol hebben laten toetsen.

Eigen beleid

De gemeente Groningen heeft haar eigen beleid op het gebied van de aanpak van kindermishandeling gecreëerd. "We zijn mensen aan het scholen en geven ze trainingen", zegt gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft in een interview met externe linkRTV Noord. "Die cursussen geven we aan mensen die op zijn minst aan de deur komen, maar ook achter de deur komen. Een leerplichtambtenaar valt er bijvoorbeeld ook onder." Volgens haar gaat het niet alleen om het in gang zetten van de procedure na een melding. "Mensen kunnen signalen oppikken, maar ook preventief kijken om mishandeling te voorkomen. En het blijft niet alleen bij opschrijven: we gaan het ook echt doen."