Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Schuldhulpverlening van belang bij aanpak huiselijk geweld’

11-05-2017

Gemeenten kunnen problemen als huiselijk geweld bestrijden door schuldhulpverlening in het brede sociale domein te integreren en in te zetten op preventie en vroegsignalering. Dat stelt Sociaal Werk Nederland in een document ter inspiratie voor de lokale verkiezingsprogramma’s.

"Bijna een op de vijf huishoudens heeft risicovolle schulden. Financiële problemen hebben directe gevolgen voor andere levensdomeinen. Schulden leiden tot stress en huiselijk geweld, tot beschadigde kinderen en negatieve gedragspatronen", aldus Sociaal Werk Nederland. "Aanhoudende financiële problemen maken dat mensen bij de dag gaan leven. Als de aandacht gericht blijft op de rekeningen die morgen betaald moeten worden, dan verdwijnt het langetermijnperspectief. Als gemeenten – met de juiste ondersteuning door sociaal werkers en snelle toegang tot schuldhulpverlening – zich daarop richten dan zal dat herhaalgedrag terugdringen."

Gemeenteraadsverkiezingen

Sociaal Werk Nederland heeft het document geschreven in aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De landelijke politieke partijen kunnen hiermee hun partijafdelingen helpen aan een basis voor hun lokale verkiezingsprogramma’s. Maar ook sociaalwerkorganisaties kunnen de teksten gebruiken om lokaal met hun eigen politieke partners het gesprek over de actuele lokale maatschappelijk vraagstukken aan te gaan.

Meer informatie

externe linkSociaal Werk Nederland