Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hulpverlening thuis of in de opvang: de voors en tegens

11-07-2017

Moet hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld plaatsvinden in een opvang-instelling, of kan de hulp beter in de thuissituatie worden geboden? Deze vraag staat centraal in het rapport 'Ambulante hulpverlening en/of intramurale zorg?' van Janine Janssen, lector aan de Avans-hogeschool, opgesteld in opdracht van de VNG.

Intramurale hulp kan onvermijdelijk zijn, maar mensen uit hun vertrouwde omgeving halen is (vooral voor kinderen) belastend en ontwrichtend. De laatste jaren heeft de gedachte post gevat dat opvang - hoe cruciaal ook - slechts een noodoplossing is, die de oorzaken van het geweld niet aanpakt.

Veiligheid

In een benadering waarin het beleid als keten wordt beschouwd, is er aan de 'voorkant' een centrale rol voor preventie van geweld, in het 'midden' (als geweld niet voorkomen kan worden) opvang, en aan de 'achterkant' nazorg voor de slachtoffers. De achterliggende gedachte is dat opvang vooral plaats zou moeten vinden op basis van voor de veiligheid noodzakelijk geachte criteria.

Het onderzoek 'Ambulante hulpverlening en/of intramurale zorg?' geeft op basis van literatuur een gesprekken met deskundigen een overzicht van de te maken afwegingen. Het rapport wijst ook op een paar onderzoeksvragen die na dit onderzoek nog open staan.

Meer informatie

pdf-bestandOnderzoeksrapport Ambulante hulpverlening en/of intramurale zorg? (Pdf-bestand 510 kB, via vng.nl).