Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

GIA in het regeerakkoord

11-10-2017

De forensische kennis op het terrein van kindermishandeling wordt versterkt. Dat is een van de punten uit het nieuwe regeerakkoord met betrekking op geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Ook gaat extra aandacht uit naar vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld.

Rechtspraak

In het regeerakkoord, dat gisteren gepresenteerd werd, staat verder dat wordt ingezet op een verplichting om verdachten van zware gewelds- en zedenmisdrijven die in voorlopige hechtenis zitten, ter zitting te laten verschijnen. Dit draagt bij aan het voorkomen van recidive en vergroot het delictsbesef. De positie van het slachtoffer blijft een speerpunt. Het verspreiden van wraakporno zal als een zelfstandig delict strafbaar worden gesteld.

Vechtscheidingen

Landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van vechtscheidingen moet knelpunten wegnemen die zich voordoen bij het voorkomen van schade bij ex-partners en eventuele kinderen. Het belang van het kind dient te allen tijde voorop te staan, wat maakt dat het contact van het kind met de ouders en grootouders wordt bevorderd.

Opvang

Cliƫnten van beschermd wonen gaan een lagere eigen bijdrage betalen. Daarnaast wordt er meer geld beschikbaar gesteld voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel en voor hulp aan tienermoeders. De Federatie Opvang heeft op haar website een pdf-bestandsamenvatting van het regeerakkoord (Pdf-bestand 503 kB, via opvang.nl) gepubliceerd met de voor de sector belangrijkste punten.