Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jeugdpoort presenteert Agenda voor de Jeugd

12-04-2017

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en SER-voorzitter Mariëtte Hamer hebben vandaag de Agenda voor de Jeugd van Jeugdpoort in ontvangst genomen. De agenda bevat zeven concrete voorstellen voor meer en betere kansen voor kinderen en jongeren, waaronder terugdringing van kindermishandeling.

De samenstellers van de agenda stellen dat teveel kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen niet de hulp en de begeleiding krijgen die zij echt dringend nodig hebben. Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet is de zorg en begeleiding volgens hen op een aantal punten verslechterd. Zij wijzen erop dat het aantal slachtoffers van kindermishandeling (120.000) sinds 2012 niet is gedaald. "Voorwaarde voor een substantiële terugdringing is een landelijk gecoördineerde aanpak met inzet op deskundigheidsbevordering, monitoring, kennisdeling, onderzoek. Die aanpak ontbreekt ten dele en is in ieder geval niet effectief."

Jeugdpoort

De Agenda voor de Jeugd is een initiatief van Jeugdpoort. Bij Jeugdpoort zijn aangesloten: Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, GGZ Nederland, GGD-GHOR Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MEE NL, Vereniging van Orthopedagogische Behandel Centra (VOBC) en ActiZ. De Agenda voor de Jeugd wordt onderschreven door LHV, V&VN, Vereniging Openbare Bibliotheken, Team Kim, Nationale Jeugdraad, MIND, Het Vergeten Kind, HALT, NIP, NVO, AJN Jeugdartsen, Openbaar Ministerie, PO-Raad.

Lees de volledige externe linkAgenda Jeugd 'Kinderrechten waarmaken' via de website van de VNG.