Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rechter beslist over omgangsrecht kind bij partnerdoding

16-05-2017

De kinderrechter gaat bij partnerdoding voortaan altijd bepalen of contact met de (vermoedelijke) dader in het belang van een kind is. Dit wetsvoorstel van minister Blok (Justitie) kan rekenen op brede steun in de Kamer.

De Raad voor de Kinderbescherming beoordeelt voortaan bij partnerdoding of contact met de verdachte of veroordeelde ouder in het belang is van een kind. De kinderrechter spreekt zich vervolgens uit over de omgangsregeling. Het oordeel van de kinderrechter geldt voor (maximaal) twee jaar. In die periode kan de veroordeelde ouder de rechter niet vragen om de beslissing te herzien. Dit moet het kind rust bieden.

Zware misdaden

Ook mensen die zware misdaden hebben begaan, houden in principe het recht om hun kinderen te blijven zien. Maar als de ene ouder de andere ouder doodt, heeft een kind vaak geen behoefte aan het bezoeken van de dader in een gevangenis of tbs-instelling.

Per jaar vinden er in Nederland gemiddeld veertien partnerdodingen plaats waarbij ongeveer 26 kinderen een van hun biologische ouders verliezen door het toedoen van de andere ouder.

Het voorstel is op 16 mei 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Meer informatie

Clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding (Eerstekamer.nl)