Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Week tegen Kindermishandeling in teken van ‘betekenisvol verbinden’

13-10-2017

De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van elkaar inspireren en betekenisvol verbinden. "De Week is een middel, het doel is dat we de overige 51 weken óók van elkaar leren en écht verbinden voor het kind."

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling (20 tot en met 26 november 2017) worden zowel lokale als regionale activiteiten georganiseerd. Dit jaar wordt de Week tegen Kindermishandeling door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie georganiseerd.

Vliegwiel

Projectleider Marianne Volaart ziet dat professionals steeds vaker krachten bundelen, en elkaar inspireren en daar mag een tandje extra bij, wat haar betreft. "Met de Week als vliegwiel hopen we daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Als professional in de zorg of in het onderwijs bijvoorbeeld kun je – als je je zorgen maakt om een kind - de expertise bij een ander ophalen. Het is heel goed om advies te vragen. Als je vanuit verschillende brillen kijkt, zie je meer en krijg je een completer beeld van wat er nodig is. Van daaruit kun je écht stappen zetten."

"Zowel de signalerende als hulpverlenende professional kan een bijdrage leveren aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling, maar ook daarna, delen we voorbeelden van hoe je als professional die verbinding kunt leggen, met elkaar én met het gezin."

Aftrapbijeenkomst op 20 november

Op maandag 20 november is de aftrapbijeenkomst van de Week, onder dagvoorzitterschap van Dolores Leeuwin en met de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en ervaringsdeskundige Kim van Laar. Tijdens de aftrapbijeenkomst wordt het onderzoek van de Kinderombudsvrouw naar wat gemeenten doen aan de preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld, gepresenteerd.

Meer weten

Meer weten of een initiatief aanmelden? Ga dan naar externe linkwww.weektegenkindermishandeling.nl