Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Reactie minister De Jonge op bericht overvolle opvang

14-12-2017

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat met een aantal organisaties, waaronder de VNG, de Federatie Opvang en SZW, een werkgroep inrichten om de hoge druk op de vrouwenopvang aan te pakken. Dit heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, naar aanleiding van het bericht in De Telegraaf van gisteren over overvolle opvanghuizen.

Het artikel bericht over signalen van de Federatie Opvang dat instellingen een hoge druk ervaren op de vrouwenopvang, met name doordat cliënten niet uit kunnen stromen. Daardoor blijven vrouwen langer in de opvang dan nodig en stagneert de nieuwe instroom. Met name door bureaucratie duurt het lang voor vrouwen na een opvangperiode naar een nieuw onderkomen kunnen, zoals een eigen huis.

Vrouwen in de knel

De minister wijst erop dat de signalen van het tekort aan opvangplaatsen in juli van dit jaar ook al werden vermeld in het rapport 'Vrouwen in de knel' van de Nationale ombudsman. Naar aanleiding van dit rapport is aan Movisie gevraagd te inventariseren hoe gemeenten de knelpunten uit het rapport hebben opgepakt en waar zij nog ondersteuning bij nodig hebben. "Ik wil gemeenten naar aanleiding van het rapport van de ombudsman en de genoemde inventarisatie graag ondersteunen om te komen tot oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten", aldus de minister.

Werkgroep

De werkgroep gaat in ieder geval de goede voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk beschikbaar stellen. Daarnaast wordt bekeken hoe er tussen gemeenten samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld rondom het overnemen van uitkeringen en de schuldhulpverleningstrajecten, in geval van een verhuizing naar een andere gemeente. Daarnaast gaat de werkgroep in gesprek met de Belastingdienst over gesignaleerde knelpunten rondom toeslagen.

externe link Kamerbrief over het bericht 'Blijf-van-mijn-lijf-huizen overvol'