Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

36 Nederlandse kinderen ontvoerd in de zomervakantie

15-09-2017

Het aantal kinderontvoeringen tijdens de zomer blijft stijgen, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). Deze zomer keerden 36 kinderen niet naar Nederland terug. Driekwart van deze kinderen zijn ontvoerd door de moeder, de andere 25 procent door de vader.

Drie jaar geleden werd melding gemaakt van 19 kinderontvoeringen. In 2015 waren het er 25 en het jaar daarop 34. De toename van ontvoeringen na de zomer onderstreept het belang van goede voorlichting en preventie, zo stelt het Centrum IKO.

Lesprogramma

Het Centrum staat achterblijvers juridisch bij hoe ze de leerplichtambtenaar het beste kunnen informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor de docenten die kinderen uitleg moeten geven waarom hun klasgenootje niet in de klas is, is er een online lesprogramma ontwikkeld. Van de kinderen die na deze zomer niet zijn teruggekomen, zijn er 25 leerplichtig. Het jongste kind is zes maanden, het oudste vijftien jaar.

Familiebezoek wordt vaak als reden opgegeven voor de vakantie. Eenmaal terug in het land van herkomst besluit de ouder dan niet met de kinderen terug te keren De landen waar het om gaat zijn: Polen (5 kinderen), Marokko (4 kinderen), Turkije (4 kinderen). Naar Armenië, Curaçao en Italië zijn ieder drie kinderen ontvoerd.

Meer informatie

externe linkCentrum IKO