Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mishandelende moeders hebben moeite met emotieherkenning

16-01-2017

Richt interventies rondom kindermishandeling meer op het verbeteren van emotieherkenning en begrip om sensitief ouderschap te verhogen. Dit adviseert Laura Compier-de Block naar aanleiding van haar onderzoek naar moeders die hun kind verwaarlozen. Zij promoveerde eerder deze maand aan de Universiteit Leiden.

Herkennen van emoties

Uit haar onderzoek blijkt dat moeders die hun kind verwaarlozen, problemen hebben met het herkennen van emoties en vooral van angst. Ook hebben zij moeite met het verwerken van deze emoties en het reguleren van de reacties op de signalen van hun kind. Een andere uitkomst van het onderzoek was dat de verwaarlozende moeders in een laboratoriumtest minder goed in staat waren om het gebruik van fysieke kracht onder controle te houden.

Compier-de Block onderzocht voor haar onderzoek 43 mishandelende en 40 niet-mishandelende moeders. Ouders die zelf fysiek en emotioneel mishandeld zijn, zijn eerder geneigd hun kinderen fysiek en emotioneel te mishandelen, terwijl fysiek en emotioneel verwaarloosde ouders hun kinderen eerder verwaarlozen.

Advies

Naast haar oproep om interventies meer te richten op het verbeteren van emotieherkenning, pleit Compier-de Block voor biofeedbacktraining. Hiermee kunnen ouders die hun kracht niet onder controle kunnen houden, zich bewuster worden van hun gedrag waardoor zij dat beter kunnen sturen.