Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

AKJ ziet toename vragen en klachten jeugdhulp

16-05-2017

Steeds meer kinderen, jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulp melden zich bij de vertrouwenspersonen van het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. AKJ constateert dat er nog veel niet goed gaat op het gebied van bejegening, communicatie, procedures en besluiten.

Vorig jaar zochten 10.862 cliënten contact met een vertrouwenspersoon. Dat is een toename van 42 procent ten opzichte van 2015. Daarmee steeg ook het aantal gestelde vragen, besproken problemen en geuite klachten. In totaal waren dat er 21.552. Dit blijkt uit het AKJ Jaarverslag 2016.

Vertrouwenspersonen ondersteunen jongeren en/of hun (pleeg)ouders als ze vragen, problemen of klachten hebben over de jeugdhulp. In 2016 bood het AKJ ondersteuning aan cliënten van centra voor jeugd & gezin, jeugd- en wijkteams, instellingen die de jeugdhulp uitvoeren, organisaties voor jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Klachten top drie

In 2016 hebben kinderen, jongeren en (pleeg)ouders in totaal 14.270 klachten geuit. Zij klaagden het meest over

  1. bejegening; de jeugdhulpverlener neemt de cliënt bijvoorbeeld niet serieus, of is niet neutraal.
  2. beslissingen; die zijn onvoldoende gemotiveerd of onderbouwd, of de cliënt werd onvoldoende betrokken.
  3. gebrekkige informatie; cliënten kregen onvoldoende uitleg over de werkwijze van de instantie, de hulpverlening of over hun rechten.

Download

Download het pdf.bestandAKJ Jaarverslag 2016 (Pdf-bestand 2,9 MB, via captise.nl)