Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik wisselend beoordeeld

16-06-2017

Demissionair minister Blok (VenJ) heeft de Kamer deze week het onderzoeksrapport: 'Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt; ervaringen met de financiële regelingen Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen' toegestuurd. Dit onderzoek laat zien hoe slachtoffers, instellingen en uitvoerende organisaties de regelingen hebben ervaren.

Voor een deel van de slachtoffers hebben de regelingen positieve effecten gehad en is het doel van het bieden van enige erkenning en genoegdoening bereikt. Voor een aantal slachtoffers is dit niet het geval; zij zijn door het gehele proces opnieuw geraakt.

Financiële regelingen

Het onderzoek richt zich op twee regelingen van de overheid waarmee een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik kon worden geboden. Aanleiding hiervoor was het rapport van de Commissie Samson over misbruik van kinderen die door de overheid in instellingen of in pleeggezinnen waren geplaatst.

Positieve effecten van de regelingen hadden vooral betrekking op het feit dat slachtoffers hun verhaal konden doen en zich gehoord voelden tijdens de hoorzittingen bij het Schadefonds. Ook de door de verschillende instellingen uitgesproken excuses bleken daarbij van grote waarde.

Pijnlijke confrontaties

Aan de andere kant viel het sommigen zwaar om het (steun-)bewijs zelf te moeten verzamelen en bij onvoldoende bewijs geen vergoeding te krijgen. De financiële aansprakelijkheid van de verantwoordelijke instelling leidde tot een verdedigende houding. Dat leverde voor sommige slachtoffers pijnlijke confrontaties op. Ook hebben sommige slachtoffers onvoldoende nazorg ervaren. Deze en andere elementen zorgden ervoor dat de regelingen voor een aantal slachtoffers niet de beoogde erkenning opleverden.

De inzichten uit het onderzoek bieden het Rijk aanknopingspunten om in de toekomst nog zorgvuldiger af te wegen hoe om te gaan met zeer kwetsbare groepen slachtoffers.

Meer informatie

externe link Kamerbrief met reactie onderzoek naar de ervaringen met de financiele regelingen seksueel misbruik