Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Slachtoffers kindermishandeling vaak uit eenoudergezin

16-10-2017

Kinderen die geregistreerd zijn als slachtoffer van kindermishandeling zijn naar verhouding vaak afkomstig uit eenoudergezinnen. Ook is het aantal geregistreerde slachtoffers relatief groot in gezinnen met niet-werkende ouders. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS naar de gezinskenmerken van slachtoffers van kindermishandeling.

Leeftijd

In 2014 stonden er 19 340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Dit betekent dat 6 op de 1000 kinderen geregistreerd waren als slachtoffer van mishandeling. Vooral jonge kinderen zijn relatief vaak slachtoffer. Van de kinderen tot en met 3 jaar werden 7 op de 1000 kinderen geregistreerd als slachtoffer van kindermishandeling. Bij kinderen tussen 4 en 11 jaar waren dat er 6 op de 1000. Kinderen tussen 12 en 17 jaar werden met 4 op de 1000 kinderen het minst vaak geregistreerd als slachtoffer.

Veilig Thuis

Het onderzoek van het CBS naar de gezinskenmerken van slachtoffers van kindermishandeling betreft een verkennende studie op basis van registratiedata van de zestien Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) die in 2014 geregistreerd werden. Sinds 1 januari 2015 wordt kindermishandeling bij Veilig Thuis organisaties gemeld. Het CBS ontvangt ook gegevens van over kindermishandeling van Veilig Thuis, maar de betrouwbaarheid en volledigheid van deze cijfers is nog niet voldoende om cijfers samen te stellen over het aantal kinderen dat betrokken is bij een melding/onderzoek naar kindermishandeling.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit de studie kunnen geen conclusies over oorzakelijke verbanden worden getrokken.

Meer informatie

externe linkCentraal Bureau voor de Statistiek