Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuws

  Publicaties

   Agenda

    CBS: landelijk beeld Veilig Thuis nog niet mogelijk

    16-11-2017

    Het CBS heeft de beleidsgegevens van de Veilig Thuis organisaties van de eerste helft van 2017 gepubliceerd. Hoewel de resultaten van de regio’s onderling soms sterk uiteenlopen, mogen daar volgens het CBS geen conclusies aan verbonden worden.

    Alle Veilig Thuis organisaties (VT’s) leveren elk halfjaar gegevens over de afgegeven adviezen, de afgesloten meldingen en de uitgevoerde onderzoeken aan het CBS. Toch is het onmogelijk om daar een landelijk beeld over Veilig Thuis van samen te stellen. Dat komt omdat de uitkomsten van de VT’s onderling niet vergelijkbaar, en dus ook niet optelbaar zijn.

    Informatieprotocol

    Het CBS wijst hiervoor verschillende oorzaken aan. Zo wijken de werkprocessen en administraties van de VT’s van elkaar af. Ook geven de VT’s soms hun eigen invulling aan de gehanteerde begrippen in het informatieprotocol. Dit informatieprotocol schrijft voor welke kenmerken van de adviezen, meldingen en onderzoeken moeten worden meegeleverd aan het CBS.

    De ministeries van VWS en JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voeren momenteel een gezamenlijk verbetertraject uit om vergelijkbare cijfers van de Veilig Thuis organisaties te realiseren. Zo wordt onder meer toegewerkt naar een compleet vernieuwd informatieprotocol.