Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Signs of Safety erkend als goed onderbouwde interventie

16-11-2017

De interventie Signs of Safety is in maart 2017 erkend als Goed onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren.

De methode wordt toegepast in situaties waarin kindermishandeling wordt vermoed of is gesignaleerd. Het aangaan van een partnerschap met de ouders en hun netwerk is een belangrijk element.

Procesevaluatie

De methode wordt veel gebruikt door medewerkers in de jeugdzorg, kinderbescherming en AMK’s. In een procesevaluatie geven professionals aan dat de methode hen helpt in het werken met ouders, kinderen en netwerk in complexe zaken met veiligheidsvraagstukken. Ruim driekwart geeft aan dat Signs of Safety de werktevredenheid en werkvoldoening vergroot.

Goed onderbouwd

De interventie Signs of Safety voldoet aan de criteria voor Goed Onderbouwd, waarbij de werkzaamheid van de interventie is onderbouwd met modellen, theorie en/ of literatuur. Als sterke punten benoemt de erkenningscommissie het oplossingsgericht werken en aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt: directief en met betrekken van het netwerk, gestoeld op theoretisch bewezen werkwijze. Bovendien is er goed cursusmateriaal aanwezig en mooie ondersteuning door het praktijkboek, DVD en trainingen. Lees meer over Signs of Safety in de externe linkdatabank Effectieve sociale interventies.

Samenwerking

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de externe linkbeoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, Vilans en Movisie. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.

Heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet en wilt u werken aan kwaliteitsborging en -verbetering? We nodigen u van harte uit om deze interventie bij Movisie externe linkaan te melden. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van het beschrijven en erkennen van interventies.