Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak huiselijk geweld in AZC kan beter

17-07-2017

De aanpak van huiselijk geweld bij asielzoekers kan beter. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Volgens het onderzoek is de samenwerking tussen de betrokken partijen voor verbetering vatbaar. Ook zou er meer gebruik gemaakt kunnen worden van de expertise van Veilig Thuis en de vrouwenopvang.

Het onderzoek richt zich op de aanpak van huiselijk geweld bij asielzoekers die in een asielzoekerscentrum (AZC) wonen. Het werd uitgevoerd op verzoek van een aantal gemeenten die wilde weten welke hulp in het AZC wordt geboden en op welke manier wordt samengewerkt met gespecialiseerde instanties zoals Veilig Thuis en vrouwenopvang. Het eindrapport werd vorige week gepubliceerd.

Vergroot risico

Posttraumatische stress, spanningen door werkloosheid, financiële problemen en de opvangsituatie zelf. Deze factoren zorgen mogelijk voor een vergroot risico op huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen. Ondanks de verplichte protocollen om de veiligheid binnen de opvanglocaties te waarborgen – zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – blijkt dat niet elk asielzoekerscentrum hier even goed mee omgaat.

Vooral de samenwerking met de bestaande hulpverlening, zoals Veilig Thuis en vrouwenopvang, kan beter. Zo ervaren medewerkers van opvanglocaties soms handelingsverlegenheid bij de hulpverlening aan asielzoekers, ook omdat het voor de reguliere hulpverlening een onbekende doelgroep blijkt te zijn.

Afspraken

De Federatie Opvang en het COA zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over het verbeteren van de samenwerking. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop een asielzoeker die slachtoffer is van huiselijk geweld naar de vrouwenopvang kan worden verwezen en hoe dit gefinancierd wordt. Deze afspraken moeten nog bekrachtigd en geformaliseerd worden.

Download

externe linkHuiselijk geweld en veiligheid in asielopvangcentra - Effectief samenwerken op het gebied van hulpverlening.