Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Betrokkenen kinderbeschermingsmaatregel gezocht voor evaluatie

18-12-2017

Het Verwey-Jonker Instituut is bezig met een evaluatie van de kinderbeschermingswetgeving van 2015. Wat betekent de gewijzigde wet voor de ouders, pleegouders en de jongeren zelf?

Om deze vraag te beantwoorden, is het Verwey-Jonker Instituut op zoek naar ouders, pleegouders en jongeren, die te maken hebben met een kinderbeschermingsmaatregel (een ondertoezichtstelling, een ondertoezichtstelling met machtiging uithuisplaatsing of een gezagsbeëindiging). Het is hierbij van belang dat de maatregel is opgelegd ná 1 januari 2015, omdat de nieuwe wet toen is ingegaan.

Voor ouders en pleegouders gaat het om een telefonisch interview, voor jongeren om een persoonlijk interview.