Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toename vragen aan Kinderombudsman

19-04-2017

Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman is vorig jaar verdubbeld. Dat staat in het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

In totaal is de Kinderombudsman in 2016 3.286 keer benaderd, een stijging van 20 procent ten opzichte van 2015. 327 kinderen en jongeren wisten de Kinderombudsman te vinden met vragen, hulpverzoeken of klachten. Net als in voorgaande jaren namen de meeste mensen contact op over jeugdzorg, onderwijs en omgang na een scheiding.

Jeugdzorg

Met 954 meldingen staat jeugdzorg bovenaan de lijst van onderwerpen waarover mensen contact opnemen. Het gaat hierbij meestal om vragen of klachten over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Kinderen benaderen de Kinderombudsman vaak over problemen met hun gezinsvoogd. Ook over onderwijs kwamen veel meldingen (650) binnen.

Echtscheiding

De Kinderombudsman werd ook in 2016 weer veel benaderd met vragen en klachten over de omgang tussen kinderen en ouders na een echtscheiding. In totaal 417 keer, een stijging ten opzichte van 2015. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten van ouders die het niet eens zijn met de beslissingen van een rechter over de omgangsregeling. Maar ook om kinderen die zich niet gehoord voelen en het idee hebben dat hun mening niet telt.

Medewerkers van de Kinderombudsman geven advies, bemiddelen als mensen bij organisaties tegen een gesloten deur aanlopen en verwijzen mensen door naar de juiste instantie.

Download het pdf-bestandjaarverslag 2016 (Pdf-bestand 3,2 MB, via dekinderombudsman.nl) van de Kinderombudsman.