Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

NJi presenteert eindrapport SWING-programma

19-09-2017

Het SWING-programma levert een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke beweging naar anders denken en doen, om het voor kinderen in Nederland beter te maken. Dat stelt Ans van de Maat, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Gisteren overhandigde zij de opbrengsten van dit programma aan de voorzitter van de VNG-subcommissie Jeugd.

Het SWING-programma startte in 2015 en werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het richt zich op de nieuwe rol van de jeugdbescherming en jeugdreclassering binnen de gemeenten. Het programma bestond uit elf deelprojecten waarbij de samenwerking tussen professionals onderling en de samenwerking met gezinnen en hun netwerk centraal stond. De resultaten zijn samengevat in het eindrapport 'Samen werken aan jeugdbescherming'.

Veilig opgroeien

Een belangrijke ambitie van de nieuwe jeugdbescherming is dat zoveel mogelijk kinderen veilig opgroeien, zo 'thuis' mogelijk en met zo min mogelijk dwang. Dat vraagt om een beweging waarin professionals, organisaties, ouders, kinderen en gemeenten samen optrekken. Vertrouwen en tijd zijn daarin belangrijke voorwaarden, aldus Van de Maat.

  • Het rapport 'Samen werken aan jeugdbescherming' is te downloaden op externe linkwww.nieuwejeugdbescherming.nl. Hier kunnen ook de resultaten van de elf deelprojecten worden nagelezen.