Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer beschermingsonderzoeken door Raad voor de Kinderbescherming

20-04-2017

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2016 voor het eerst sinds jaren weer meer beschermingsonderzoeken gedaan. Tussen 2012 en 2015 was er juist sprake van een daling. Dat staat in het jaarbericht van de Raad.

Vorig jaar vond er ruim 16.000 keer een beschermingsonderzoek plaats. Tijdens zo’n onderzoek wordt gekeken of kinderen bescherming nodig hebben door ze bijvoorbeeld onder toezicht te stellen of een ouder helemaal het gezag te ontnemen. Duidelijke verklaringen omtrent de stijging heeft de Raad niet.

In totaal kregen ongeveer 35.000 kinderen in 2016 te maken met de Raad voor de Kinderbescherming. Het gaat om ongeveer één op de honderd Nederlandse kinderen.

Lees het externelinkJaarbericht 2016 van de Raad voorde Kinderbescherming.