Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Overzicht regionale samenwerking maatschappelijke opvang

20-04-2017

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een overzichtskaart gepubliceerd die inzichtelijk maakt welke gemeenten er vanaf 2020 samenwerken op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Per 1 januari 2020 stelt het Rijk het budget voor maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW) ter beschikking aan elke gemeente afzonderlijk. De VNG vroeg de wethouders vorig jaar in welk regionaal samenwerkingsverband voor BW en MO hun gemeente vanaf 2020 wil deelnemen.

Bekijk de overzichtskaart met de situatie per 1 januari 2020 en de kaart die de externe linkhuidige situatie (met centrumgemeenten) weergeeft.