Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bereik gemeentelijk preventiebeleid kindermishandeling onduidelijk

20-11-2017

Er gebeurt meer aan preventie van kindermishandeling, maar het is onduidelijk of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben. Bovendien zijn er ook nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben.

Dit stelt de Kinderombudsman in het rapport De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling, Stand van zaken oktober 2017, dat vandaag bij de start van de Week tegen Kindermishandeling wordt gepresenteerd. Aan het onderzoek hebben 169 gemeenten meegewerkt door het invullen van een online vragenlijst. De data-analyse is uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut.

Stijgende lijn

Het rapport laat zien dat sinds het onderzoek van de Kinderombudsman uit 2014 naar de gemeentelijke aanpak van de preventie van kindermishandeling, een stijgende lijn op beleid zichtbaar is. Zo hebben meer gemeenten beleid gericht op het trainen van professionals in het signaleren van kindermishandeling en het gebruik van de meldcode kindermishandeling.

Tegelijkertijd geven gemeenten aan beperkt zicht te hebben op de doelgroepen met een verhoogd risico en het bereik van hun beleid. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vindt dit een groot probleem: "Op dit moment weten we simpelweg niet of de kinderen en ouders die het nodig hebben bereikt worden." Ook geeft vijf procent van de gemeenten aan helemaal geen preventiebeleid te hebben en nog eens achttien procent scoort onder de maat. "Onbegrijpelijk", vindt Kalverboer.

Reactie VNG

Algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Jantine Kriens nam het rapport vandaag in ontvangst uit handen van de kinderombudsvrouw. "Het is goed dat gemeenten weer een stap in de goede richting hebben gezet, maar we zijn er nog lang niet", aldus Kriens. "Het aantal kindermishandelingen blijft in ons land de afgelopen jaren nagenoeg stabiel. De urgentie is dus nog onverminderd hoog".

De VNG is voorstander van een Nationaal programma om de aanpak kindermishandeling te verbeteren. Kriens: "Laten we een voorbeeld nemen aan Zweden: het eerste land ter wereld dat alle vormen van geweld tegen kinderen verbood en tegelijkertijd een grootscheepse campagne begon om die norm op radio en tv uit te dragen. Waar alle aankomende ouders een boek over opvoeden krijgen van jeugdgezondheidszorg, de maatschappelijke discussie nog steeds wordt gevoerd en de overheid normstellend aanwezig is."

Meer informatie