Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen

22-02-2017

Hoe maak je het verschil bij de aanpak van kindermishandeling? De oplossing ligt bij professionals: hoe zij samenwerken en van elkaar leren in de praktijk. In het rapport 'Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen' staan ervaringen, producten en tips van 6 gemeenten en regio’s.

Zes gemeenten vormden de ‘Collectieven tegen Kindermishandeling’. Zij werkten sinds anderhalf jaar samen met alle partijen die lokaal en regionaal betrokken zijn bij de nieuwe aanpak van kindermishandeling. De ministeries van OCW, VenJ, VWS, en de VNG hebben extra geïnvesteerd in deze vernieuwde aanpak.

Goede voorbeelden vanuit praktijk

Gemeenten gingen uit van hun eigen praktijk en lokale verbeteragenda. Deze manier van werken leidde tot praktische producten en voorbeelden, die allemaal in het rapport staan.

  • Zo focusten Heerlen en Arnhem vooral op het onderwijs met een e-learning voor leerkrachten en informatie voor ouders.
  • Amsterdam maakte een uitklapkaartje met een compacte checklist met oudersignalen over de vraag: ‘Is een kind veilig in het gezin?’ Het kaartje is breed verspreid onder professionals.

'Het succes van de olifantenpaadjes en uitwisselen 06-nummers'

De projectleiders en wethouders van de Collectieven tegen Kindermishandeling hadden op 17 februari een slotbijeenkomst met de drie ministeries en VNG. Daar constateerden zij dat de overheid door de decentralisaties beter kan aansluiten bij de praktijk: 'het succes van de olifantenpaadjes en uitwisseling van 06-nummers'.

Gemeenten moeten zorgen dat de connectie tussen school, Veilig Thuis en het Wijkteam gemaakt wordt en dat er gehandeld wordt. Het probleem van kindermishandeling is te ernstig voor vrijblijvendheid.

'Neem 100 casussen en schrap de regels die in de weg zitten'

De oproep aan het Rijk is om door te gaan met het ondersteunen van de lokale aanpak. Hoe? Geef professionals de ruimte om aan te sluiten bij ouders en gezinnen. Zorg voor regelruimte: 'Neem bijvoorbeeld 100 casussen en schrap de regels die in de weg zitten'.

Neem kindermishandeling op in het curriculum van beroepsopleidingen. Maak meer gebruik van data-analyse. Bepaalde stressoren in een gezin zoals schulden en werkloosheid dragen een bewezen risico in zich. Handel dwars door alle domeinen heen.

Downloads

pdf-bestandRapport: Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen (via www.vng.nl) (pdf-bestand, 1,7 MB)

Links

externe linkVNG themapagina: Collectieven tegen Kindermishandeling