Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inschrijving Hein Roethofprijs weer van start

22-05-2017

De inschrijving voor de Hein Roethofprijs 2017 is geopend. Nederlandse projecten die zich richten op de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid kunnen meedingen naar de prijs . Deze wordt dit jaar op 30 oktober uitgereikt door de minister van Veiligheid en Justitie.

Iedereen kan inzenden: buurtwerkers, bewonersverenigingen, wijkraden, politie, bedrijven, verenigingen, gemeenten. De winnaar ontvangt een kunstwerk en 20.000 euro om het project verder uit te bouwen. Een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van burgemeester Den Oudsten van Groningen, selecteert de winnaar. De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 30 oktober 2017 in De Jaarbeurs te Utrecht. Aanmelden kan tot 31 juli aanstaande.

Criteria

De ingezonden projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • Het project voorkomt criminaliteit, bevordert sociale veiligheid en/of veiligheidsbeleving.
  • De oplossing van het probleem wordt gezocht in participatie vanuit de samenleving.
  • Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband.
  • Het project levert concrete resultaten op.
  • De maatregelen bevorderen het leefklimaat.
  • Het project bevat hoofdelementen die elders toepasbaar zijn.
  • Er is vooruitzicht op voortzetting van het project.
  • De aanpak is vernieuwend en er spreekt creativiteit uit.

Meer informatie

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op externe linkheinroethofprijs.nl.