Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Van Rijn stuurt brief over sluiting Forensische Polikliniek Kindermishandeling

23-02-2017

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft met een commissiebrief gereageerd op vragen die werden gesteld naar aanleiding van het bericht dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart haar deuren sluit. De vragen werden gesteld door de fracties van VVD, CDA en D66.

Onzekerheid over structurele financiering

De FPKM is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten (DFZS). De kliniek doet letselonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling of -misbruik. Ook de Waag en de Van der Hoeven Kliniek maken deel uit van deze organisatie. De blijvende onzekerheid over structurele financiering is de reden dat de polikliniek stopt. Daarnaast wil DFZS zich de komende jaren vooral richten op het leveren van kennis en diensten in de forensische zorg.

Voldoende expertise beschikbaar

Van Rijn schrijft in zijn brief dat hij er alle vertrouwen in heeft dat andere partijen in het veld de werkzaamheden van de FPKM zullen oppakken. “Ik verwacht dat er, met de forensisch-medische expertise van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) én de verdere versterking van de forensisch medische expertise op regionale schaal, voldoende expertise beschikbaar is.”

Sinds 2013 leidt de FPKM, in samenwerking met de GGD Amsterdam, forensisch verpleegkundigen op. De FPKM is momenteel in overleg met GGD Amsterdam over voortzetting van deze opleiding.

Kwartiermaker

De staatssecretaris heeft in juli 2016 de arts Chiel Bos de opdracht gegeven om een plan op te stellen voor de inzet van medische expertise bij het opsporen van kindermishandeling. Het advies is afgerond en wordt nu verder uitgevoerd. Een kwartiermaker zal dit de komende maanden in overleg met betrokken partijen doen.

De GGD is hierbij betrokken als belangrijke partij met het oog op het verder versterken van de regionale beschikbaarheid van forensisch medische expertise voor kinderen. Evenals de vertrouwensartsen die op regionale schaal een centrale rol vervullen.

Van Rijn geeft in de brief aan dat hij de Kamer met de eerstvolgende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties zal informeren over de ontwikkelingen. Deze rapportage is gepland voor de zomer.

Downloads

pdf-bestandCommissiebrief inzake VSO Sluiting Forensische Polikliniek Kindermishandeling (via www.rijksoverheid) (pdf-bestand, 158 kB)