Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Hou moeder en kind in beeld na opvangverblijf'

23-05-2017

Het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning is een groot risico voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten. Dit concluderen de vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd in het rapport 'Moeder en kind verlaten vrouwenopvang: (wie) is dat een zorg?'.

De inspecties vinden dat moeder en kind, ook na hun verblijf in de opvang, in het oog gehouden moeten worden. Regisseurs en de ketenpartners hebben hierbij een belangrijke rol. Verder zou de vrouwenopvang de organisaties die vervolghulp bieden, al moeten betrekken voordat moeder en kind de opvang verlaten. Dit vermindert het risico op het ontstaan van stagnaties, bijvoorbeeld bij het regelen van een uitkering, de aanpak van schulden, dan wel het inschakelen gespecialiseerde zorg, zoals GGZ of jeugdhulp.

Goede voorbeelden

Jaarlijks verblijven ongeveer vierduizend kinderen met hun moeder in de vrouwenopvang. De inspecties troffen bij de onderzochte vrouwenopvangorganisaties en ketenpartners goede voorbeelden in de zorg en ondersteuning en het borgen van veiligheid na verblijf in de opvang. Zo verleent de vrouwenopvang bijna altijd nazorg aan moeder en kind en is er veel aandacht voor (fysieke) veiligheid als ze de opvang verlaten.

Aanbevelingen

De inspecties doen de vrouwenopvang, hun ketenpartners (zoals: school, (jeugd)gezondheidszorg, woningbouw, huisarts, hulpverleners) en gemeenten de volgende aanbevelingen:

  • Houd zicht op moeder en kind na vertrek uit de opvang en handel bij signalen van onveiligheid;
  • Maak samenwerkingsafspraken en evalueer periodiek;
  • Bevorder en faciliteer continuïteit van hulp en inkomen;
  • Ontwikkel expertise bij ketenpartners op het gebied van huiselijk geweld.

1 gezin 1 plan

Door te werken met 1 gezin 1 plan 1 regisseur op de betrokken hulpverlening kan de samenwerking tussen de betrokken partijen verbeteren. Juist bij het vertrek uit de vrouwenopvang is het essentieel dat professionals die bij het gezin betrokken blijven of vervolghulp bieden, weten wat de stand van zaken is, wat zij moeten doen en met wie ze moeten afstemmen.

Download

pdf-bestand Rapport 'Moeder en kind verlaten de vrouwenopvang. (wie) is dat een zorg?' (Pdf-bestand 1,2 MB, via inspectievenj.nl).