Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zorg- en Veiligheidshuizen presenteren Meerjarenagenda

23-05-2017

Een stevig fundament voor elk Zorg- en Veiligheidshuis en een goede verbinding met actuele netwerken en thema’s zoals Veilig Thuis, sociale wijkteams, personen met verward gedrag, radicalisering en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de Meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020 die gisteren in Den Bosch gepresenteerd werd.

Doelstellingen

De bestaande samenwerkingsverbanden vragen om doorontwikkeling, vandaar de Meerjarenagenda, die hiervoor negen doelstellingen formuleert. De hoofddoelen zijn:

  • het organiseren van ultieme persoonsgerichte aanpakken binnen een inclusieve samenleving;
  • het op het juiste moment bijeenbrengen van de juiste professionals en expertise om die zorg en ondersteuning te kunnen bieden die nodig is;
  • daarmee persoonlijk verval tegen te gaan, overlast en onveiligheid te voorkomen, en mensen in staat te stellen hun plek in de samenleving in te nemen.

Meer informatie

pdf-bestandMeerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020 (Pdf-bestand 529 kB, via veiligheidshuizen.nl)