Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrede steun voor hulp aan kinderen in de opvang

24-02-2017

De hulp aan kinderen in de opvang moet verbeterd worden. Dit werd tijdens het Algemeen Overleg Jeugdhulp op 23 februari nogmaals Kamerbreed onderschreven. Alle partijen benadrukten de noodzaak om kinderen die met een ouder in een maatschappelijke opvanginstelling verblijven, ook een individuele positie en begeleiding te bieden.

Te langzaam

In het debat gaf staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan dat hij overleg heeft gehad met de wethouders verantwoordelijk voor jeugdbeleid en maatschappelijke ondersteuning. Hij heeft met hen de situatie van kinderen in opvanginstellingen besproken. De wethouders hebben toegezegd dit vraagstuk op te pakken. De staatssecretaris gaf wel aan dat hij het te langzaam vindt gaan.

Motie overgenomen

Vera Bergkamp (D66) had een dag voor het debat een motie ingediend over de positie van en hulp aan kinderen in de opvang. De motie spreekt uit dat de kinderen een onafhankelijke cliëntpositie dienen te krijgen, zodat een eigen intake, actieplan en passende zorg gerealiseerd worden.

De motie vraagt vervolgens dat de regering aan gemeenten kenbaar maakt dat bij de opvang van vrouwen in de Wmo nadrukkelijk de positie van het kind gewaarborgd en verhelderd moet worden en dat daarmee ook de benodigde financiële ondersteuning gerealiseerd wordt.

Aanjager

De Tweede Kamer is breed van mening dat kinderen in de opvang goede zorg moeten krijgen en dat de verbinding met jeugdhulp gelegd moet worden. Van Rijn heeft in burgemeester Lenferink (Leiden) een aanjager gevonden die gemeenten hierbij gaat helpen. De Tweede Kamer wil over de uitkomsten hiervan medio 2017 geïnformeerd worden.

Naast de positie van kinderen in de opvang, werd tijdens het overleg in de Tweede Kamer ook gesproken over de problemen met administratieve lasten, de positie van pleegouders, de kwaliteitseisen voor gezinshuizen, de (on)wenselijkheid van het aanbesteden van jeugdbescherming en jeugdreclassering en de problemen met de overgang van 18-18+.

Links

Kijk voor een uitgebreid verslag van het Algemeen Overleg Jeugdhulp (ongecorrigeerd stenogram) op de website van de externe linkTweede Kamer