Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Trauma Academie voor gespecialiseerde psychotrauma-kennis

24-07-2017

Nederland heeft sinds kort een Trauma Academie. Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT) wil met de nascholingen aan de Trauma Academie bijdragen aan het vergroten van gespecialiseerde psychotrauma-kennis.

De Trauma Academie richt zich op de traumabehandeling van volwassen GGZ-cliënten met complexe PTSS of een complexe dissociatieve stoornis en hechtingsproblematiek en een verleden van vroegkinderlijke chronische traumatisering, waaronder psychische en fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Register

Na de eenjarige postacademische nascholing aan de Trauma Academie, kunnen psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en gz-psychologen opgenomen worden in het CELEVT Register 'Zoek een VCT_behandelaar'. Dit register geeft aan cliënten, verwijzers en verzekeraars de zekerheid dat cliënten met vroege jeugdtrauma’s en complexe PTSS of complexe dissociatieve stoornissen en hechtingsproblematiek gediagnosticeerd en behandeld worden door een professional die beschikt over actuele evidence-based kennis binnen het vakgebied. 

Op termijn is het Register ook beschikbaar voor (BIG-geregistreerde) professionals die zich via andere opleidingen op dit niveau gekwalificeerd hebben.

Meer informatie

www.celevt.nl