Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rondetafelgesprek tussen ministeries en VNG over Collectieven Kindermishandeling

24-08-2017

De algemeen directeur van de VNG en betrokken directeuren-generaal van de ministeries van VWS, OCW en VenJ hebben in een rondetafelgesprek de resultaten van de Collectieven Kindermishandeling besproken. De deelnemers zijn van mening dat de resultaten boven verwachting zijn. De VNG heeft het verslag van de bijeenkomst vandaag gepubliceerd.

Verder brengen

In het rondetafelgesprek spraken Angelique Berg (DG Volksgezondheid van het ministerie van VWS), Michèle Blom (DG Straffen en Beschermen van het ministerie van VenJ), Alida Oppers (DG Primair en Voorgezet Onderwijs van het ministerie van OCW) en Jantine Kriens (algemeen directeur VNG) over goede voorbeelden, de noodzaak van preventie en over het veiligstellen en verder brengen van de resultaten die in de Collectieven zijn bereikt.

Wegnemen knelpunten

In de zes gemeenten waar Collectieven tegen Kindermishandeling zijn opgezet, bleek dat de aanpak van kindermishandeling verbetert door het wegnemen van knelpunten op de werkvloer. Professionals uit verschillende disciplines weten elkaar beter te vinden en versterken elkaar. Zo is er meer overleg tussen de zorg enerzijds en politie en justitie anderzijds.

“Van onderop met professionals die zelf – op hun manier – vorm geven aan de verbeteringen”, aldus Jantine Kriens. Alle opdrachtgevers zijn het erover eens dat deze manier van samenwerken naar meer smaakt.

Downloads

pdf-bestandRondetafelgesprek: Opbrengst Collectieven tegen Kindermishandeling is groot (via www.vng.nl ) (pdf-bestand, 232 kB)