Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

24-11-2017

Gooi en Vechtstreek krijgt een Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling. Vandaag vindt op het Regiokantoor in Bussum de kick-off bijeenkomst plaats. De taskforce zet in op betere samenwerking tussen organisaties om een flinke impuls te geven aan een veilige thuissituatie.

"Het is belangrijk dat organisaties met elkaar samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis en expertise", vertelt voorzitter Marianne Verhage. De deelnemers van de taskforce hebben een gezamenlijk doel: effectief samenwerken gericht op preventie, en tijdig signaleren en optreden als er vermoedens zijn van kindermishandeling. De taskforce richt zich ook op huiselijk geweld, omdat er in de praktijk vaak sprake is van een nauwe samenhang.

Concrete afspraken

Deelnemende partners zijn Jeugd en Gezin, gemeenten, diverse aanbieders van jeugdzorg, de politie en de Raad van de Kinderbescherming. Met verschillende andere organisaties is de taskforce nog in gesprek. De deelnemers stellen een lijst van activiteiten op en verbinden daar concrete afspraken aan.