Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuw onderzoek moet de aanpak van kindermishandeling verbeteren

25-04-2017

Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak van kindermishandeling? Binnen het ZonMw-programma Kindermishandeling gaan 8 onderzoeksprojecten van start waarin deze vragen centraal staan.

Effecten van een multidisciplinaire aanpak

De multidisciplinaire aanpak kindermishandeling is erop gericht om de samenwerking tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling beter te laten verlopen. Met als doel het kind en het gezin beter en sneller te helpen. Een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling is volop in ontwikkeling en er wordt op dit moment in de praktijk op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Met effectiviteitsonderzoek kan geleerd worden van deze verschillen. De startende projecten die zich specifiek richten op de effecten van een behandeling in een multidisciplinaire aanpak zijn:

Basisvaardigheden van de professional

Een ander belangrijk vraagstuk is welke basisvaardigheden een professional nodig heeft om kindermishandeling te voorkomen of te stoppen, en hoe je deze aan kunt leren. Binnen een zestal projecten wordt hier onderzoek naar gedaan. Dit betreft de volgende projecten:

Onderzoeksagenda

Met het ZonMw-programma Kindermishandeling wordt uitvoering gegeven aan onderdelen van de Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling. De breed gedragen onderzoeksagenda was een gezamenlijk initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw en is - met input van interviews, een veldraadpleging en een bijeenkomst met experts uit onderzoek, praktijk en beleid vanuit verschillende sectoren - in maart 2016 tot stand gekomen.

ZonMw-programma Kindermishandeling

Het doel van het ZonMw-programma Kindermishandeling is: het bevorderen van het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen van) kindermishandeling door:

  • Onderzoek naar de effectiviteit van (elementen uit) bestaande interventies en instrumenten.
  • Onderzoek ter ondersteuning van effectiviteitsonderzoek, gericht op risicofactoren en oorzaken van kindermishandeling, de rol van professional en randvoorwaarden voor implementatie.

Meer informatie

externe linkZonMw-programma Kindermishandeling
externe linkZonMw-thema Kindermishandeling