Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Infographic over de interventie VoorZorg

26-01-2017

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft een infographic over de interventie VoorZorg gemaakt. Deze laat zien hoe VoorZorg werkt, hoeveel vrouwen er per gemeente in aanmerking komen voor VoorZorg, wat het programma oplevert en wat het kost.

Kindermishandeling terugdringen

Het doel van VoorZorg is om het risico op kindermishandeling terug te dringen. Speciaal opgeleide VoorZorg-verpleegkundigen bezoeken jonge aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap en gedurende de eerste levensjaren van de baby bij hen thuis.

De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk bij 28 weken zwangerschap) en gaan door tot het kind twee jaar is. De frequentie ligt op gemiddeld twee bezoeken per maand, met verhoogde frequenties (wekelijks) in de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte. De huisbezoeken duren 1 à 1½ uur.

Opeenstapeling van risicofactoren

De interventie is bedoeld voor moeders die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren waardoor er een vergrote kans is op opvoedproblemen, waaronder mishandeling en verwaarlozing. Door met jonge moeders mee te lopen en hen te begeleiden, proberen de verpleegkundigen dit te voorkomen.

Links

externe linkVoorZorg-infographic