Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Effectonderzoek project De Nieuwe Toekomst

26-07-2017

Welke effecten heeft 'De Nieuwe Toekomst' op slachtoffers van huiselijk geweld? Die vraag staat centraal in het onderzoek dat Atria de komende vier jaar gaat doen naar dit (arbeids)participatie-project.

De Nieuwe Toekomst werd in 2012 door de Federatie Opvang en de Nederlandse Vrouwenraad ontwikkeld en heeft tot doel vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, vooral op de arbeidsmarkt, en hiermee een nieuwe toekomst te bieden. De eerste resultaten van het project lijken veelbelovend, ondanks de grote afstand tot de arbeidsmarkt en veelvoorkomende multiproblematiek van deze doelgroep.

Procesevaluatie

Om inzicht te krijgen in de precieze effecten, voert Atria de komende jaren een effectonderzoek uit. De onderzoekers volgen 300 deelnemers in hun weg naar (arbeids)participatie. 150 deelnemers zijn afkomstig uit gemeenten die De Nieuwe Toekomst uitvoeren (de interventiegroep) en 150 deelnemers uit gemeenten die het project niet uitvoeren (de controlegroep). Om de resultaten uit het effectonderzoek te verklaren, voert Atria in samenwerking met Panteia gelijktijdig bij dezelfde gemeenten een procesevaluatie uit.

Het onderzoek start op 1 oktober 2017 en zal tot en met september 2021 lopen. Het perspectief van de slachtoffers van huiselijk geweld staat gedurende het onderzoek centraal. Naast afstemming met de lokale vrouwenopvang en hun cliëntenraden, zal ook externe linkStichting Zijweg een adviserende rol innemen.

Financiering

De uitvoering van het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk.

Meer informatie

externe linkZonMw