Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Utrechtse regiogemeenten krijgen coördinator huiselijk geweld

27-11-2017

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan. Deze gaat zich richten op betere samenwerking tussen betrokken instanties.

In 2016 waren er in de provincie Utrecht ruim 7.000 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld. "Ieder kind, ieder mens, dat te maken krijgt met huiselijk geweld is er één te veel", zegt Jacqueline Koops, wethouder van de gemeente Stichtse Vecht. De gemeenten in de regio stellen samen een regiocoördinator aan om de samenwerking tussen de organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. "Zo kunnen we onze aanpak versterken. Dat is nodig, want geweld stopt niet vanzelf", aldus Koops.