Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Denktank huiselijk geweld en woningcorporaties

30-10-2017

Vijftien Nederlandse woningcorporaties, Aedes en Kadera nemen deze week deel aan een denktank over de rol van woningcorporaties in de aanpak van huiselijk geweld.

Het doel van de denktank, die aankomende woensdag plaatsvindt, is te komen tot een handreiking omgaan met huiselijk geweld door woningcorporaties, waar zowel de juridische kaders als praktische handvatten in zijn uitgewerkt.

Ogen en oren

Medewerkers van woningcorporaties, zoals klusjesmannen en woonconsulenten vormen de oren en ogen in een wijk. Zij kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om hen daarvan bewust te maken is het project 'Safe at Home' gestart, gefinancierd door de Europese Unie.

De Overijsselse organisatie externe linkKadera traint medewerkers van de vijftien deelnemende woningcorporaties in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.