Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Drie Groninger gemeenten stellen projectplan huiselijk geweld op

31-05-2017

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde lanceren na de zomervakantie een voorlichtingscampagne met betrekking op het beter signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De drie gemeenten hebben samen een projectplan opgesteld rondom preventie, interventie en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Afgelopen november tekenden 23 Groninger gemeenten de intentieverklaring ‘De 10 van Noord’. Deze intentieverklaring bevat tien actiepunten met aandacht voor preventie, goede registratie en ondersteuning van risicogroepen. Omdat de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde op 1 januari 2018 gaan fuseren, is gekozen om dit project nu al gezamenlijk op te pakken.

Voorlichting

De gemeenten gaan voorlichting geven aan kinderen en ouders over mishandeling en digitale veiligheid, een meldcode hanteren en opvoedondersteuning aanbieden aan ouders. Ook zal er preventieve hulp aan zwangere vrouwen worden geboden en wordt ingezet op begeleiding van risicogezinnen.

Daarnaast wordt een codesysteem uit de methode Aanpak Voorkoming Escalatie ingevoerd. Friesland maakt hier al langer gebruik van. Het moet zorgen voor korte lijnen met onder meer de politie, huisartsen en scholen. De gemeenten hopen via deze methode ook sneller in beeld te krijgen waar de problemen liggen, en gevallen van huiselijk geweld waarvan geen melding is gedaan alsnog voor het voetlicht te brengen.