Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Blijf Groep krijgt nieuwe directeur

07-09-2017

Hanneke Bakker wordt per 1 december de nieuwe directeur-bestuurder van Blijf Groep. Zij volgt Aleid van den Brink op, die jarenlang het boegbeeld was van de vrouwenopvangorganisatie. Zij gaat aan het eind van dit jaar met pensioen.

Hanneke Bakker was de afgelopen zeven jaar directeur bij Altra, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp en speciaal onderwijs o.a. in Amsterdam. Daarvoor is zij werkzaam geweest bij meerdere jeugdzorginstellingen en het FIOM.

Ontwikkeling en vernieuwing

Aleid van den Brink startte in 1979 als pedagoog bij het Eliashuis, een van de rechtsvoorgangers van Blijf Groep. Sinds 1994 is zij werkzaam als directeur-bestuurder. Haar beleid kenmerkte zich door ontwikkeling en vernieuwing, waarbij ze het belang van de cliënt nooit uit het oog verloor. Onder haar leiding heeft Blijf Groep zich ontwikkeld tot een professionele en toonaangevende organisatie op het gebied van huiselijk geweld.

De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat zij in Hanneke Bakker een waardige opvolger hebben gevonden voor Aleid van den Brink. De Raad onderschrijft het oordeel van de Ondernemingsraad van Blijf Groep "We zien in haar een toegankelijke en prettige persoonlijkheid, die het cliënt- en medewerkersbelang scherp in het vizier heeft".

Aleid van den Brink zal Hanneke Bakker de eerste weken inwerken en in januari 2018 afscheid nemen van Blijf Groep.

Links

Kijk voor meer informatie op de website van externe linkBlijf Groep