Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veel partnermoorden rond beëindiging relatie

01-06-2018

Bescherming van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld is extra belangrijk vanaf het moment dat een vrouw van plan is om haar gewelddadige partner te verlaten tot drie maanden nadat de relatie beëindigd is. Dat blijkt uit Australisch onderzoek.

Het onderzoek van Australian Domestic and Family Violence Death Review Network laat zien dat de meeste zaken van partnergeweld met dodelijke afloop betrekking hebben op mannelijke plegers die hun vrouwelijke (al dan niet ex-)partner doden (80%).

Drie maanden

Bij 30 procent van de zaken waarbij het vrouwelijke slachtoffer nog steeds de partner was van de man (64%), was één van de twee (meestal de vrouw) van plan om de relatie te beëindigen. Wanneer een ex-partner het slachtoffer was, sloeg de dader in bijna de helft van de gevallen binnen drie maanden na beëindiging van de relatie toe (48%).

De meeste mannen die hun vrouw om het leven brachten, waren al één tot tien jaar samen met hun partner (68%). Slechts elf procent van de mannelijke daders had een relatie van kortere duur met het slachtoffer.

Vrouwelijke daders

Zo’n 18 procent van de zaken uit het onderzoek had betrekking op een vrouw die haar (al dan niet ex-)partner had gedood. Meestal (61%) ging het hierbij om een slachtoffer van huiselijk geweld die een mannelijke huiselijk geweld pleger om het leven had gebracht.

Meer informatie