Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De Jonge informeert Kamer over aanpak huiselijk geweld

03-04-2018

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij ging daarbij uitgebreid in op het nog te lanceren programma huiselijk geweld en kindermishandeling.

Om de krachten te bundelen en lokale en regionale initiatieven landelijk te verbinden, start De Jonge binnenkort een speciaal programma. Hij doet dit samen met de minister voor Rechtsbescherming en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn– te Strake, wordt namens de VNG ambassadeur van het programma. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de ministers van OCW en SZW.

Actielijnen

"In het programma beschrijven we de concrete maatregelen die we langs de twee actielijnen zullen nemen", aldus De Jonge. De eerste actielijn houdt in dat huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld komen, zodat de duur van het geweld korter wordt en erger kan worden voorkomen. De tweede actielijn is dat wanneer situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling aan het licht komen, het geweld zo snel mogelijk stopt en dat de veiligheid, ook op langere termijn, wordt geborgd.

Huisverbod

In het aangekondigde programma huiselijk geweld en kindermishandeling zal de minister voor Rechtsbescherming specifiek aandacht hebben voor het versterken van de inzet van het huisverbod. "Het vaker opleggen van het huisverbod is geen doel op zich, maar een instrument om direct de bedreigende situatie te stoppen", aldus De Jonge.

Algemeen Overleg

Morgen vindt in de Tweede Kamer een externe linkAlgemeen Overleg plaats met minister de Jonge over kindermishandeling, geweld in afhankelijkheidsrelaties en de hulp voor slachtoffers van loverboys.

Download

Pdf-bestandKamerbrief Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (Pdf-bestand 214 kB, via Rijksoverheid.nl)