Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rekenkamer Rotterdam: Hulp wijkteams komt te laat

03-07-2018

Rotterdammers die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld of schuldproblemen, worden veel te laat bij een wijkteam aangemeld. Bovendien moeten zij daarna vaak nog lang wachten voordat ze geholpen worden, wegens lange wachtlijsten.

Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport 'Het komt niet in de buurt'. De rekenkamer beveelt onder meer aan het aantal regels en verplichte procedures te verminderen en in ieder geval tijdelijk extra wijkteammedewerkers aan te nemen om de wachtlijsten te verhelpen. Het Rotterdamse college neemt deze aanbevelingen niet over en is het grotendeels oneens met de conclusies van de rekenkamer.

Aanmelding

Aanmelding bij het wijkteam kan alleen via organisaties, zoals Vraagwijzer, huisartsen, welzijnsorganisaties en scholen. Wijkteams hebben echter te weinig tijd om contacten te onderhouden met deze organisaties. Inwoners komen mede daardoor vaak pas bij het wijkteam terecht wanneer hun problemen al ernstig zijn opgelopen.

Wanneer cliënten eenmaal aangemeld zijn bij een wijkteam moeten ze vaak nog lang wachten op hulp. Voor een deel van de wijkteams bestaan namelijk wachtlijsten. Zo wachten jeugdigen en gezinnen gemiddeld ruim anderhalve maand op hulp. 90 procent van de cliënten heeft na zes weken nog geen ondersteuningsplan, terwijl de gemeente dit wel als norm hanteert.

Meer informatie

externe linkRekenkamer Rotterdam