Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuwe website mannenopvang

03-09-2018

De mannenopvang heeft een nieuwe website: Mannenmishandeling.nl. Het is een gezamenlijke website van de zes organisaties die in Nederland hulp en opvang bieden aan mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Naast hulp en opvang zetten deze organisaties zich ook in om meer bekendheid te geven aan dit onderwerp. Door het taboe op mannenmishandeling is er veel onzichtbaar leed. Mannen vragen niet snel om hulp. En om geweld te stoppen is dat juist ontzettend belangrijk.

De zes betrokken organisaties zijn: Stichting Perspektief/Wende, Stichting Arosa, Blijf Groep, Moviera, Sterk Huis en Kadera. De afgelopen jaren hebben zij al meer dan negenhonderd mannen opgevangen.