Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hulp slachtoffers loverboys goed, maar beperkt bereik

05-04-2018

De meeste jeugdhulpinstellingen bieden goede hulp aan slachtoffers van loverboys. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ). Zorgelijk is dat slachtoffers nog onvoldoende worden gesignaleerd en nog onvoldoende worden verwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp.

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS deed IGJ onderzoek naar de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp die dertien jeugdhulpinstellingen bieden aan (vermoedelijke) minderjarige slachtoffers van loverboys. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd, dat bestaat uit de thema’s: Uitvoering hulpverlening, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Organisatie.

Slachtoffermonitor mensenhandel

De inspectie acht het zorgelijk dat het aantal behandelde slachtoffers van loverboys veel lager ligt dan het geschatte aantal slachtoffers. Op grond van de Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 wordt het aantal minderjarige slachtoffers van binnenlandse seksuele uitbuiting geschat op 1.363. Het aantal (vermoedelijke) minderjarige slachtoffers dat bij de dertien jeugdhulpaanbieders in het voorjaar van 2017 werd behandeld, ligt op 142.

Download

externe linkDe kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.