Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kwaliteitscertificaat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

05-07-2018

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft een goede kwaliteitsstructuur. De organisatie heeft daarvoor het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat ontvangen. "Deze certificering is een kroon op het harde werk wat door de collega’s geleverd is", aldus directeur Azime Gulhan.

DNV GL is het keurmerkinstituut die de audit heeft uitgevoerd om tot de certificering te komen. In het rapport geven zij aan dat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland goed werk verricht door de medewerkers actief te betrekken bij de kwaliteit van de organisatie. Zij zien betrokken medewerkers die actief bijdragen aan een open en constructief werkklimaat.

Blijven aanscherpen

"De kwaliteit van ons werk vinden we enorm belangrijk. Niet alleen inspectiebezoeken helpen ons de kwaliteit goed te krijgen. We willen meer doen", zegt Gulhan. De certificering betekent dan ook niet dat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland nu stil blijft staan. De organisatie wil blijven aanscherpen en bijstellen.