Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Subsidieoproep Effectonderzoek opvang slachtoffers loverboys

06-08-2018

ZonMw heeft geld beschikbaar voor onderzoek naar de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys. Dit onderzoek moet bijdragen aan verbetering van de zorg voor slachtoffers. Daarbij wordt gedacht aan het bevorderen van hun zelfstandigheid en regie over hun eigen leven, het beperken van schade en het voorkomen van terugval.

Twee onderdelen

ZonMW heeft hiervoor een subsidieoproep gedaan. Deze bestaat uit twee onderdelen:

  1. onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys.
  2. onderzoek dat de praktijk ondersteunt in het opzetten en/of verder inrichten van een trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys.

Opbrengsten

De resultaten van het onderzoek dienen handvatten op te leveren waar de praktijk behoefte aan heeft. Opbrengsten dienen professionals zo toe te rusten, dat ze ouders en kinderen beter kunnen helpen. Daarnaast dienen deelnemende instellingen te worden gestimuleerd om een eigen kwaliteitscyclus (‘meet- en verbeterbeweging’) op te zetten en deze vorm en invulling te geven.

Voor deze subsidieoproep is in totaal € 1.000.000 euro beschikbaar. Hiervoor kunnen twee aanvragen worden gehonoreerd. Eén voor de eerste doelstelling en één voor de tweede doelstelling. Het maximale bedrag per aanvraag is € 500.000 euro. De deadline voor voorstellen is 25 september 2018, om 12.00 uur.

Meer informatie

externe linkZonMw