Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nederlandse uitvoering Verdrag van Istanbul geëvalueerd

07-09-2018

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) gestuurd.

Het Verdrag van Istanbul werd in Nederland op 1 maart 2016 van kracht. In februari van dit jaar kwam het verzoek om een rapportage in te dienen over de uitvoering ervan. Het gaat daarbij specifiek over de periode 2016 –2017. Maar waar relevant en nodig wordt teruggegrepen op voorgaande jaren of wordt vooruit verwezen naar 2018 en verder.

Bijlagen

Naast de rapportage zelf, bevat externe linkde Kamerbrief diverse bijlagen waaronder: