Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak online seksueel kindermisbruik versterkt

08-02-2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat de aanpak van online seksueel kindermisbruik versterken. Minister Grapperhaus heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de bestaande strafrechtelijke aanpak, die er op toe ziet dat daders worden opgespoord en vervolgd, wordt uitgebreid.

Op initiatief van de minister komen op korte termijn ook een aantal betrokken partijen bijeen, zoals internationale internetondernemingen, politie en Openbaar Ministerie. Tijdens een miniconferentie zullen zij bespreken hoe iedere organisatie, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de komende tijd verder kan bijdragen aan de bestrijding van online seksueel kindermisbruik, om zo tot een gezamenlijke publiek-private aanpak te komen. Samen met internetbedrijven wordt daarnaast bekeken wat de technische mogelijkheden zijn om het maken, uploaden en verspreiden van kinderporno in te dammen.

Bestuursrechtelijke aanpak

Het overgrote merendeel van de ICT-bedrijven verwijderd kinderporno actief nadat daar melding van is gedaan. Wanneer dat niet gebeurt, past het de overheid om normerend op te treden. Het strafrecht is hiervoor niet altijd een optimaal instrument. Daarom wordt onderzocht of een bestuursrechtelijke normerende en handhavende aanpak geschikt is voor de realisatie van een sluitend systeem in de aanpak van kinderporno op internet.

Preventie

Acties gericht op het voorkomen van slachtofferschap, moeten de preventieve aanpak versterken. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheden van een notificatiesysteem voor slachtoffers van online kindermisbruik in te richten. Maar ook de preventieve aanpak gericht op potentiƫle daders krijgt een impuls.

Het aantal meldingen van kinderporno is de laatste jaren sterk toegenomen, van ongeveer 3.000 meldingen in 2014 naar bijna 18.000 in 2017.

Meer informatie

Rijksoverheid.nl