Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuw trainingsspel signaleren kindermishandeling gepresenteerd

09-11-2018

Stichting Praat en Spelpartners hebben gisteren in Amsterdam 'Signalenwijzer' gepresenteerd. Dit is een laagdrempelig trainingsspel om in gesprek te gaan over het signaleren en herkennen van kindermishandeling en te oefenen met casussen en signalen.

De eerste exemplaren van Signalenwijzer werden overhandigd aan Nico Persoon, bestuurder van Zaan Primair en Tea Hol, directeur van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling. Beiden hebben zich zowel persoonlijk als met hun organisatie ingezet om de totstandkoming van de Signalenwijzer mogelijk te maken.

Ervaringsdeskundigen

Het spel is ontwikkeld is op basis van de trainingen van externe linkStichting Praat waarin de geschiedenissen van ervaringsdeskundigen van kindermishandeling centraal staan. Na een uitverkochte proefeditie van honderd exemplaren hebben Stichting Praat en Spelpartners via crowdfunding op Voordekunst.nl de fondsen bijeen gevonden voor een grotere oplage.

externe linkSignalenwijzer bestaat uit twee kaartsets, een set met vier casussen en vier sets met tien bijbehorende signaalkaarten. Hierbij horen vijf spelposters die ingezet worden als spelbord. Aan de hand van herkenbare casussen uit de praktijk worden signalen van kindermishandeling samen besproken, gewogen en wordt de achtergrond van duiding voorzien. De resultaten worden visueel gemaakt op een spelposter, deze kan bijvoorbeeld opgehangen worden in een lerarenkamer om de opgedane inzichten en resultaten te delen en te borgen.